Намирате се в: КАТАЛОГ | Помощни машини | Търговски везни | Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS
Навигация: Предишна страница  Следваща страница


Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS

Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS

Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS

Opisanie:

Търговски електронни везни от серията VEDIA VDS

Електронните везни от серията VEDIA VDS са измервателни уреди с висока прецизност разработени и произведени в условията на функционираща Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и предназначени за използване в търговията на дребно, складове, пазари, лаборатории и домакинства. Серията включва седемнадесет типа с европейски СЕ сертификат за одобрен тип. Моделите обозначени с буквата "С" или "СР" са снабдени с цеонизчисляващи функции. Mогат да се отброяват направените измервания и да се сумират цените на измерените стоки за един купувач. Като опция е възможно добавянето на интерфейс за връзка с касов апарат, компютър, етикиращ принтер и сериен интерфейс RS-485, което значително разширява възможностите за работа с везните от серията VDS. Във всички везни от серията са вградени допълнителни устройства и функции като информация за състоянието на акумулаторната батерия, термометър, подсветка на дисплея и др. Везните от гамата са двуинтервални и се различават по максималния обхват, като биват 3/6 кг., 6/15 кг., 6/30 кг. и 15/30 кг. Означението “С” означава възможност за ценообразуване, а означението “Р” – везна за пощенски цели.

 • Високо прецизeн теглови датчик;
 • Бързо и точно претегляне;
 • Функции “нулиране” и “тариране”;
 • Софтуерен “амортисьор” за защита от вибрации и въздушни течения;
 • Изнесена индикация за клиента на удобна сгъваема кула;
 • Предупреждения за претоварване и изтощен акумулатор;
 • Защитен пластмасов протектор;
 • Вграден акумулатор;
 • Подсветка на дисплея;
 • Вграден термометър;
 • Автоматично изчисляване на цената (за модели VDS...С и VDS...СР);
 • Изчисляване на общата стойност на няколко продажби (за модели VDS...С и VDS...СР);
 • Сторниране на сделка (за модели VDS...С и VDS...СР);
 • Интерфейсна връзка с компютър и касов апарат (опция);
 • Връзка с етикетиращ принтер (опция за модели VDS...С и VDS...СР)
Метрологични характеристики:
 
Модел VDS 3/6 VDS 6/15 VDS 6/30 VDS 15/30
VDS 3/6P VDS 6/15P VDS 6/30P VDS 15/30P
VDS 3/6C VDS 6/15C VDS 6/30C VDS 15/30C
VDS 3/6CP VDS 6/15CP VDS 6/30CP VDS 15/30CP
Клас на точност III - Съгласно БДС EN45501/2001
Максимален товар 6kg 15kg 30kg 30kg
Минимален товар 20g (5g)* 40g (10g)* 40g (10g)* 100g (25g)*
Максимален изваждащ ефект на тарата -3kg -7.5kg -15kg -15kg
Брой проверочни скални деления 3000 за всеки интервал
Стойност на реално скално деление "d" 1g / 2g 2g / 5g 2g / 10g 5g / 10g
Стойност на проверочно скално деление "е" 1g / 2g 2g / 5g 2g / 10g 5g / 10g
 
* - информацията в скоби се отнася за модели с обозначение Р и CP
 
Работна температура: от -10Co до 40Co      
Захранващо напрежение: Акумулаторна батерия 12V, 2.6Ah      
Адаптор AC/DC 220V, 50Hz / 12V, 500mA      
Дисплей: Операторски и клиентски LCD дисплеи      
Размери на платформата: 280x215mm или 320x230mm (за VDS с кула)      
335x220mm или 340x250mm (за VDS с вграден дисплей)      
Габаритни размери на везната: 330mm (Д) х 290mm (Ш) х 120mm (В)      
Собствена маса: 4.7kg