Гел дезинфектант за ръце и кожа 5л. PACHICO AHD GEL

Направи запитване
  Описание

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Биоцидът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е хигиенна
  дезинфекция на ръце.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА

  Биоцидът се използва неразреден. Не по малко от 3мл или достатъчно количество от
  него се втриват в продължение на 60 секунди в кожата на сухи ръце така, че те да останат влажни през времето на експозиция.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  H225 Силно запалими течност и пари

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  • 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
  • Тютюнопушенето забранено
  • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
  • Р243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
  • Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице
  • Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косата незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода/ вземете душ
  • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно
  • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

  СРОК НА ГОДНОСТ

  2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.
  Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „Гел дезинфектант за ръце и кожа 5л. PACHICO AHD GEL“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *